TOPspel

TOPspel loopt in samenwerking met De Sleutel en omvat onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmanchanismen van de preventieve interventie TOPspel in Vlaamse lagere scholen

Het project heeft tot doel een klassikaal preventieprogramma, TOPspel, te ontwikkelen en te onderzoeken in het kader van het trainen van sociale vaardigheden bij kinderen in de lagere school. Deze interventie past binnen de opdracht van de Sleutel, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
TOPspel is een gedragsmanagementprogramma en heeft tot doel de aanpak van leerkrachten in de klas te verbeteren om zo het gedrag van kinderen in de klas te veranderen. De interventie beoogt m.a.w. leerkrachten te “empoweren”. Wat het gedrag van kinderen betreft, heeft TOPspel verschillende doelen. Op korte termijn beoogt het programma het storende gedrag van kinderen in de klas te doen afnemen en het taakgerichte gedrag te doen toenemen. Op lange termijn beoogt het programma (ernstig) probleemgedrag te voorkomen.

Meer info op de website van De Sleutel.

Interessante berichten

Zo pak je gedragsproblemen aan!

Zo pak je gedragsproblemen consequent aan  

Lees meer

TOPspel

TOPspel loopt in samenwerking met De Sleutel en omvat onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmanchanismen van de preventieve interventie TOPspel…

Lees meer