Update SSA DEC ’21

De afgelopen maanden zijn we gestart met een volgende fase in het Safe Sport Allies project. In de vorige stap voltooiden we een kennisdocument (factsheet met landenvergelijking, literatuurstudie en factsheet met suggesties van getroffene) met betrekking tot omstanderprogramma’s in en buiten de sport. De verkregen kennis stelde ons in staat om te starten met de ontwikkeling van het draaiboek voor de interventie en de materialen, en de meetinstrumenten die gebruikt zal worden om de effectiviteit van de interventie na te gaan.

Momenteel leggen we de laatste hand aan alle draaiboeken, materiaal en meetinstrumenten. Onze omstandersinterventie richt zich op vier actoren (die allemaal gezien kunnen worden als omstanders) uit lokale sportclubs in Vlaanderen (België) en Nederland: (1) jonge sporters (12-14 jaar), (2) coaches, (3) clubbestuur, en (4) ouders van jonge sporters. Wanneer een sportclub deelneemt aan de studie, zal er voor iedere actor een op maat opgestelde vorming worden aangeboden. Bv. Jonge sporters kunnen deelnemen aan een face to face vorming (60 à 90 minuten), en coaches kunnen deelnemen aan een face to face vorming (of online, indien nodig vanwege de pandemie; +- 135 minuten) en 3 online boostersessies. De volledige interventie is goedgekeurd door de Sociaal-maatschappelijke Ethische Commissie van de KU Leuven.

In de komende fase zullen we een pilootstudie opzetten voor de interventie voor jonge atleten en coaches. Deze studie zal ons toelaten om, indien nodig, noodzakelijke veranderingen aan te brengen aan de uiteindelijke interventie (draaiboeken, materiaal, meetinstrumenten) voor deze twee actoren. We streven ernaar om vanaf februari 2022 te starten met het eigenlijke veldwerk.

Interessante berichten

VOICE

Dit onderzoek maakt deel uit van het Europees project ‘Voices for truth and dignity: Combatting sexualized violence through the voices…

Lees meer

Update SSA DEC ’21

De afgelopen maanden zijn we gestart met een volgende fase in het Safe Sport Allies project. In de vorige stap…

Lees meer