eMEN – events

De Belgische consortiumpartners Thomas More en Pulso Europe organiseerden in het kader van het eMEN project vier events. Zo hadden we de eer om de openingsconferentie te organiseren en vonden er drie seminaries in België plaats die telkens andere aspecten van e-mental health belichtten.

De openingsconferentie vond plaats op 6 februari 2017 in Mechelen waarbij Herman Van Rompuy het openingswoord verzorgde. Deze conferentie gaf een algemeen beeld van nieuwe technologische toepassingen zoals apps en online platformen binnen de geestelijke gezondheidszorg en had aandacht voor het beleidskader rond e-mental health. Hierover gaf minister Jo Vandeurzen meer informatie in het slotwoord van deze conferentie. Er werden eveneens concrete voorbeelden van best practices getoond zoals bijvoorbeeld Kirsten Pauwels die online tools voor suïcidepreventie presenteerde.

Een eerste seminarie ging door in Brussel op 23 februari 2018 en focuste op de mogelijkheden van digital technologie in de geestelijke gezondheidszorg. Online therapie wordt typisch gekoppeld aan het gebruik van cognitieve gedragstherapie. Dit seminarie ging dieper in op de conceptualisatie van verschillende therapievormen naar online toepassingen met reflecties over psychodynamische therapie en ethische issues.

Het tweede seminarie vond plaats op 6 september 2018 op de Thomas More campus in Geel met als topic ‘Trends en technologische ontwikkelingen van apps in de geestelijke gezondheidszorg’.

Het derde en voorlopig laatste seminarie van de Belgische eMEN partners ging door in Leuven waarbij het openingswoord werd verzorgd door minister Maggie De Block. Het seminarie focuste op de meer economische aspecten van het gebruik en ontwikkelen van e-mental health toepassingen met als topic ‘Technologie en mentale gezondheid: een goede ROI?’.

Wie graag een volledig overzicht van alle transnationale events heeft vindt dit op de eMEN website.

Interessante berichten

How can I experience 360° VR video?

Which hardware can you use to view 360° VR video scenes and how should you do this? Here you can find…

Lees meer

PsycEvent – ePsychologie – Tom Van Daele | 17.11.2020

Wanneer we ons niet goed in ons vel voelen, zoeken we al snel online naar antwoorden en hulp. Ook hulpverleners…

Lees meer