Bridge the gap between science and well-being

Our mission

Applied Psychology bridges the gap between science and well-being by translating psychological knowledge and expertise to practical solutions. Our research and consultancy serve the purpose of enhancing well-being in individuals, groups and organisations in an ever changing society. Synergy between research, education and practice is our guiding principle.

Expertise units

Health Psychology and Psychopathology
HRM and Organisational Psychology
Forensic Psychology
Center for Psychodiagnostics
Education and Upbringing
Psychology, Technology and Society

Recent projects

e-Learning module GGZ voor de Stad Antwerpen

De Dienst Gezondheid van de stad Antwerpen wil graag de aandacht vestigen op het belang van het zorg dragen voor…

Read more

Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijzer

De publicatie ‘Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijzer’ (Magez, De Jonghe & Van Parijs, 2021) focust op het zeer lage…

Read more

Events

Lerend netwerk beeldbellen met kinderen en jongeren | 08.06.2021

Gratis lerend netwerk voor professionals in welzijn en geestelijke gezondheid. In dit gratis lerend netwerk voor professionals mét beeldbel-ervaring met kinderen en jongeren (en hun context) wisselen we inspirerende praktijken, ervaringen en do’s en dont’s uit. Tijdens de coronapandemie zijn we in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg massaal (noodgedwongen) beginnen beeldbellen…

Read more

PsycEvent – ePsychologie – Tom Van Daele | 17.11.2020

Event in Dutch Wanneer we ons niet goed in ons vel voelen, zoeken we al snel online naar antwoorden en hulp. Ook hulpverleners maken steeds meer gebruik van technologie in therapie. Websites, apps, chatbots, wearables, serious games, virtual en augmented reality lijken veelbelovende tools om ons te helpen omgaan met…

Read more

PsyBlog

Bachelorproefprojecten PsyTS 2020-2021

This content is only available in Dutch. Het afgelopen academiejaar was de expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving…

Read more

e-Learning module GGZ voor de Stad Antwerpen

De Dienst Gezondheid van de stad Antwerpen wil graag de aandacht vestigen op het belang van het…

Read more

Get in touch

Contact us for more information