Bridge the gap between science and well-being

Our mission

Applied Psychology bridges the gap between science and well-being by translating psychological knowledge and expertise to practical solutions. Our research and consultancy serve the purpose of enhancing well-being in individuals, groups and organisations in an ever changing society. Synergy between research, education and practice is our guiding principle.

Expertise units

Health Psychology and Psychopathology
HRM and Organisational Psychology
Forensic Psychology
Center for Psychodiagnostics
Education and Upbringing
Psychology, Technology and Society

Recent projects

PWO E-mental health

In recent years, E-mental health has become increasingly known as a container concept. Research that explores the extent to which…

Read more

ADI-TP (Aanvangsdiagnostisch Sceeningsinstrument voor Toegepaste Psychologie)

Her huidige hoger onderwijs heeft te maken met een heterogene instroom. Met andere woorden, studenten starten met een diverse, niet…

Read more

Events

Working online for healthcare professionals | 31.03.2020

Tuesday, March 31st from 16h-17h CET Do you see the benefits of working online but don’t know where to start? Are you open to innovative ways of providing mental healthcare and are you curious about practical solutions to this? Because of the crisis around COVID-19 healthcare professionals are forced to…

Read more

PsycEvent – ePsychologie – Tom Van Daele | 24.03.2020

Event in Dutch Deze lezing is geannuleerd en wordt op een nog nader te bepalen moment opnieuw georganiseerd. Wanneer we ons niet goed in ons vel voelen, zoeken we al snel online naar antwoorden en hulp. Ook hulpverleners maken steeds meer gebruik van technologie in therapie. Websites, apps, chatbots, wearables,…

Read more

PsyBlog

Rondvraag naar attitudes t.a.v. psychodiagnostiek en het testgebruik in Vlaanderen.

Het Vlaams Forum voor Diagnostiek, de Belgische Federatie voor Psychologen i.s.m. EFPA én de VVKP houden een…

Read more

Online dating

Applied Psychology students of Thomas More University of Applied Sciences and international Erasmus students wrote blog posts…

Read more

Get in touch

Contact us for more information