Bridge the gap between science and well-being

Our mission

Applied Psychology bridges the gap between science and well-being by translating psychological knowledge and expertise to practical solutions. Our research and consultancy serve the purpose of enhancing well-being in individuals, groups and organisations in an ever changing society. Synergy between research, education and practice is our guiding principle.

Expertise units

Health Psychology and Psychopathology
HRM and Organisational Psychology
Forensic Psychology
Center for Psychodiagnostics
Education and Upbringing
Psychology, Technology and Society

Recent projects

PWO Digital Mental Health

Context The use of technology within mental healthcare received an unexpected and abrupt boost as a result of the Corona…

Read more

Safe Sport Allies – Update April ’22

At the end of March ’22, all Safe Sport Allies partners gathered in Bilbao (Spain) for the third international project…

Read more

Events

Wanneer psychodiagnostiek meer wordt dan testen alleen: het effect van SamenWerken!

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO), zoals ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Stephen Finn, is een semigestructureerde vorm van psychodiagnostiek.  Het vindt zijn oorsprong in de humanistische beweging, waardoor er veel belang wordt toegekend aan de empathische basishouding van de diagnosticus die een actieve samenwerking met de cliënt nastreeft. Het is een…

Read more

Online zelfhulp voor medewerkers en binnen organisaties

* This event about online selfhelp for employees and organizations is Dutch speaking * Hoe kan online zelfhulp worden ingezet bij medewerkers en binnen organisaties? Kom meer er over te weten bij deze gratis Blikopener kennissessie! Apps worden als maar meer ingezet in organisaties om personeel te ondersteunen. Wist je dat apps…

Read more

PsyBlog

Het ene IQ is het andere niet

Het IQ is de oudste en meest gebruikte psychologische maat om het cognitief functioneren van mensen uit…

Read more

New interns at the Expertise Unit Psychology, Technology & Society

The Expertise Unit Psychology, Technology & Society has 2 new members for the academic year 2022-2023. They briefly introduces…

Read more

Get in touch

Contact us for more information