Bridge the gap between science and well-being

Our mission

Applied Psychology bridges the gap between science and well-being by translating psychological knowledge and expertise to practical solutions. Our research and consultancy serve the purpose of enhancing well-being in individuals, groups and organisations in an ever changing society. Synergy between research, education and practice is our guiding principle.

Expertise units

Health Psychology and Psychopathology
HRM and Organisational Psychology
Forensic Psychology
Center for Psychodiagnostics
Education and Upbringing
Psychology, Technology and Society

Recent projects

ADI-TP (Aanvangsdiagnostisch Sceeningsinstrument voor Toegepaste Psychologie)

Her huidige hoger onderwijs heeft te maken met een heterogene instroom. Met andere woorden, studenten starten met een diverse, niet…

Read more

Creating equal opportunities in education by means of academic language.

Pupils from a less advantaged background, such as a low socioeconomic status or a native language other than Dutch, do…

Read more

Events

VR & AR for mental health.
Inspiration from an Argentinean Psycho-technologist | 02.03.2020

Technology plays an increasingly important role in our everyday lives. Smartphone applications have not yet been around for too long, but already strongly shape our daily routines. Technological innovations that more recently have been starting to find their way to the broader public are virtual and augmented reality (VR and…

Read more

De CoVaT-CHC uitbreiding in actie: van kennismaking tot toepassing | 14.02.2020

Deze vorming maakt je beter bekend met de inhoud, toepassings- en interpretatiemogelijkheden van de CoVaT-CHC Uitbreiding, een intelligentietest uniek voor Vlaanderen. Deze cognitieve vaardigheidstest is ontwikkeld naar het Cattell-Horn-Carroll model van intelligentie. Hij is geschikt voor de leeftijdscategorie ‘14 tot 18 jaar’ en vormt hiermee de aanvulling op de Basisversie…

Read more

PsyBlog

Online jezelf ontplooien met vaardigleven.be

vaardigleven.be is een online leeromgeving voor zelfontplooiing met gratis wetenschappelijk gefundeerde oefeningen uit de psychologie, samengesteld door…

Read more

Implementing Moodbuster in Belgian residential settings

In Belgium, Pulso Europe and Thomas More University of Applied Sciences (Mobilab & Care and the Expertise Unit…

Read more

Get in touch

Contact us for more information