Katrijn Van Parijs

Expertise

Katrijn Van Parijs is docent Practicum School- en Pedagogische Psychologie, Psychosociale Hulpverlening aan Personen met een Beperking en Revalidatiepsychologie aan Thomas More, opleiding Toegepaste psychologie. Ze is hoofdonderzoeker van het COVAT project, een Nederlandstalige cognitieve vaardigheidstest op basis van het CHC-model. Binnen het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) is ze tevens aanspreekpunt voor diagnostiek bij personen met een beperking, en neuropsychologie. Daarnaast is ze lid van CAPvzw en van het Netoverstijgend Forum Diagnostiek (CLB), geeft ze vormingen over het CHC-model en heeft ze expertise in het werkveld van kleuters, kinderen en jongeren met visuele (meervoudige) beperkingen.

Onderwijs

Practicum 2 School- en Pedagogische Psychologie
Psychosociale Hulpverlening aan Personen met een Beperking
Revalidatiepsychologie
Bachelorproefbegeleiding
Stagebegeleiding

Contact

katrijn.vanparijs@thomasmore.be


Publicaties

Tests

Magez, W., De Jonghe, E. & Van Parijs, K. (2021). Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijzer. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Magez, W., Tierens, M., Van Huynegem, J, Van Parijs, K., Decaluwé, V. & Bos, A. (2015). CoVaT-CHC Basisversie: Cognitieve vaardigheidstest volgens het CHC-model. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Van Parijs, K. (2013). Development of the G.CVI.Tods 30 months, a novel diagnostic tool in the assessment of Cerebral Visual Impairment, and discussion of two case studies (Unpublished master’s thesis). Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium.

Van Parijs, K., & Ortibus, E. (2013). Novel diagnostic tools in the assessment of Cerebral Visual Impairment in the young child (under 3 years): toward a comprehensive assessment battery for Flanders. Unpublished manuscript, Ganspoel, Huldenberg, Belgium.

Artikels in tijdschriften en handboeken

Van Parijs, K., Tierens, M. & Joris, S. (2021). CoVaT-CHC Basisversie: meting van cognitieve vaardigheden bij kinderen. In W.C.M. Resing (Red.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.287-309). Amsterdam: Pearson.

Tierens, M., Van Parijs, K., Bos, A. & Magez, W. (2016). Het CHC-model als basis voor testontwikkeling: De CoVaT-CHC Basisversie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 41 (3/4), 169-178.

Onderzoeksrapporten (gepubliceerd op het CoVaT-CHC platform)

Tierens, M., Van Parijs, K., Decaluwé, V., & Magez, W. (2017). Leeftijdsnormen bij de CoVaT-CHC Basisversie subtests. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Magez, W., Van Parijs, K., & Tierens, M. (2016). Methodologie bij de gehanteerde normschalen. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Magez, W., Dejonghe, C., & Van Parijs, K. (2016). Niet-talig onderzoek van cognitieve vaardigheden: Gf-Gv-Gs. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Tierens, M., Magez, W., & Van Parijs, K. (2016). Normen: jongens versus meisjes? Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw

Magez, W., & Van Parijs, K. (2016). BCV-IQ/GCV en studieopties in het 2e jaar secundair onderwijs. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Magez, W., & Van Parijs, K. (2016). Ontwikkelingspsychologische validiteit. Een exploratie. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Magez, W., Tierens, M., Bos, A. & Van Parijs, K. (2016). Pre-instructiefase CoVaT-CHC Basisversie. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Magez, W., Tierens, M., & Van Parijs, K. (2016). Methodologie van het gemiddelde BCV versus IQ & profielanalyse. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.