Steven Joris

Expertise

Steven Joris is klinisch psycholoog en psychodiagnosticus. Hij werkt binnen Thomas More als onderzoeker (onderzoeksgroep Mens en Welzijn) en coördinator psychodiagnostiek (opleiding Toegepaste Psychologie). Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie bouwt hij mee aan de voortdurende optimalisering van de leerlijn psychodiagnostiek (zowel in de basisopleiding als in de voortgezette opleiding) in nauw overleg met het werkveld. Als onderzoeker neemt hij een actieve en coördinerende rol op in de domeinen van testontwikkeling en testgebruik. Overkoepelend zet Steven zich in voor de strategische positionering en brede verspreiding van de psychodiagnostische expertise van Thomas More.

Steven zetelt als bestuurslid binnen de Divisie Psychodiagnostiek (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), de Testcommissie (Belgische Federatie van Psychologen), en de Board of Assessment (European Federation of Psychologists’ Associations). Op lokaal niveau is hij tevens betrokken bij de werking van de Psychologenkring Antwerpen Centrum (PAC) en de Eerstelijnszone Antwerpen Oost (ELZA Oost).

Onderwijs

  • Postgraduaat psychodiagnostiek (module intelligentieonderzoek bij kinderen en jongeren)
  • Psychodiagnostiek 3 (KLP) (voordien)
  • Bachelorproefbegeleiding

Contact

steven.joris@thomasmore.be


Publicaties

Publicaties

Joris, S. & Tierens, M. (2022). Het IQchc als beste schatter van de algemene intelligentie. Tijdschrift Klinische Psychologie, 52(3), 211-220.

Van Parijs, K., Tierens M. & Joris, S. (2021). CoVaT-CHC: Meting van cognitieve vaardigheden bij kinderen. In W.C.M. Resing (Red.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp. 287-309). Pearson Benelux.​​

De Witte A. J. N., Joris S., Van Assche E., Van Daele T. (2021). Technological and Digital Interventions for Mental Health and Wellbeing: An Overview of Systematic Reviews. Frontiers in Digital Health, 3, pp. 203. DOI=10.3389/fdgth.2021.754337

Presentaties

Joris, S., Van Parijs, K., Tierens, M., & Magez, W. (2019, July). From paper-and-pencil to computer-based testing (CBT): how the format influences test development. Paper presented at the 15th European Conference on Psychological Assessment.

Onderzoeksprojecten

Cognitieve Vaardigheidstest (COVAT) volgens het CHC-model (2017 – heden). Het primaire doel van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling van een reeks cognitieve vaardigheidstests gebaseerd op het CHC-model van intelligentie, zowel in pen-en-papier als in digitaal format. Intern onderzoeksproject.

Technological and digital applications in health and care (2020 – 2021). Het primaire doel van dit onderzoeksproject was het verschaffen van een systematische review van literatuur omtrent het gebruik van technologische toepassingen in de gezondheidszorg, met rechtstreekse relevantie voor de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector. Het secundaire doel was het formuleren van aanbevelingen voor Vlaamse beleidsmakers en stakeholders. Extern onderzoeksproject.

eLearning module rond geestelijke gezondheid (2021). Het primaire doel van dit onderzoeksproject was de ontwikkeling van een e-learning module voor stadsmedewerkers rond de definitie van mentale gezondheid, alsook technieken voor het herkennen van en omgaan met mensen met (symptomen van) psychische aandoeningen. Extern onderzoeksproject.

Assessment Hub – een diagnostisch valorisatieplatform (2021 – heden). Het primaire doel van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling van een online diagnostisch platform dat kan worden ingezet voor de valorisatie van de diagnostische expertise en dienstverlening binnen de opleidingen toegepaste psychologie en logopedie-audiologie. Intern onderzoeksproject.