Steven Joris

Expertise

Steven Joris is klinisch psycholoog en psychodiagnosticus. Steven is als onderzoeker verbonden aan het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) waar hij voornamelijk werkt aan de verdere ontwikkeling van het COVAT-project, een reeks Nederlandstalige cognitieve vaardigheidstesten voor kinderen, jongeren en volwassenen op basis van het CHC-model van intelligentie. Steven is lector binnen het vak Psychodiagnostiek 3 KLP en gastdocent binnen de PEV Psychodiagnostiek (UGent, KUL, VUB) alsook het Master Program Psychology of Assessment and Intervention (Kolegji Heimerer College). Binnen het PDC verdiept hij zich nog in onderwerpen zoals telediagnostiek, testgebruik en wetgevende/deontologische aspecten van diagnostiek. Hij is tevens supervisor van de module ‘Intelligentieonderzoek bij kinderen’ en begeleidt bachelorproeven. Daarnaast is Steven ook werkzaam als psychodiagnosticus op zelfstandige basis.

Steven is hoofdredacteur van De Jonge Psycholoog, een online nieuwssite die zich richt op actualiteit binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hij zetelt als bestuurslid binnen de Testcommissie (Belgische Federatie van Psychologen), is initiatiefnemer en huidig voorzitter van de Divisie Psychodiagnostiek (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) en is corresponding member van de Board of Assessment (EFPA).

Meer informatie kan je vinden op zijn persoonlijke website.

Onderwijs

  • Postgraduaat psychodiagnostiek (module intelligentieonderzoek bij kinderen)
  • Psychodiagnostiek 3 (KLP) (voordien)
  • Bachelorproefbegeleiding

Contact

steven.joris@thomasmore.be


Publicaties

Publicaties

Van Parijs, K., Tierens M. & Joris, S. (2021). CoVaT-CHC: Meting van cognitieve vaardigheden bij kinderen. In W.C.M. Resing (Red.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp. 287-309). Pearson Benelux.​​

De Witte A. J. N., Joris S., Van Assche E., Van Daele T. (2021). Technological and Digital Interventions for Mental Health and Wellbeing: An Overview of Systematic Reviews. Frontiers in Digital Health, 3, pp. 203. DOI=10.3389/fdgth.2021.754337

Presentaties

Joris, S., Van Parijs, K., Tierens, M., & Magez, W. (2019, July). From paper-and-pencil to computer-based testing (CBT): how the format influences test development. Paper presented at the 15th European Conference on Psychological Assessment.