Testotheek

Locatie

De testotheek van de opleiding Toegepaste Psychologie is geïntegreerd in het leercentrum van campus Sanderus (Antwerpen). Het psychodiagnostisch testmateriaal wordt bewaard op het gelijkvloers achter de balie van het leercentrum.

Dienstverlening & Contact

Onze testotheekmedewerkers zijn steeds bereid om inhoudelijk advies te verlenen m.b.t. psychodiagnostisch testmateriaal. Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden via testotheek@thomasmore.be. We proberen de vragen binnen een termijn van twee weken te beantwoorden. Daarnaast is het ook mogelijk om langs te komen en (via mail) een afspraak te maken met een van de testotheekmedewerkers.

Voorbeeldvragen waarvoor u bij ons terecht kunt:

  • “We zijn binnen ons CLB dringend op zoek naar een degelijke en betrouwbare niet verbale intelligentietest voor kinderen ouder dan 7 jaar. Wat is jullie ervaring met de SON-R 6-40?”
  • “Ik ben op zoek naar de ADP-IV. Op welke manier kan ik deze verkrijgen?”

Openingsuren, ontlening, reservering, gebruik van materiaal en verlenging

Openingsuren

De openingsuren van de testotheek zijn gelijkgesteld aan deze van het leercentrum van Antwerpen Sanderus.

Ontlening

Voor het ontlenen richt de testotheek zich in de eerste plaats naar studenten Toegepaste Psychologie, Logopedie en Audiologie van Thomas More Antwerpen. Zij kunnen in het kader van practica, stage en bachelorproef materiaal consulteren, inoefenen en ontlenen.

Verder is de testotheek toegankelijk voor studenten en alumni van Thomas More Antwerpen en KU Leuven, stagementoren en externen.

  • Stagementoren en externen kunnen het testmateriaal enkel ter plaatse consulteren.
  • Studenten en alumni van Thomas More en KU Leuven kunnen binnen het kader van hun lopende opleiding wel psychodiagnostisch testmateriaal ontlenen indien hun diploma dit toelaat, nl: bachelors in de Toegepaste Psychologie, masters in de Psychologie en (Ortho)pedagogiek. Hiertoe zullen zij persoonlijk ter plaatse een leenovereenkomst moeten ondertekenen.

Omwille van afspraken met de testuitgeverijen is het op dit ogenblik echter niet mogelijk om alle psychodiagnostische testen te ontlenen aan de alumni van Thomas More en KU Leuven. De medewerkers van het leercentrum kunnen hier meer info over verschaffen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontleentermijn en lidgeld/jaar. Het testmateriaal wordt ingeleverd vóór 13u. Een uitzondering hierop is steeds mogelijk in samenspraak met de medewerkers.

Psychodiagnostisch testmateriaal (max. TOTAAL aantal) Termijn Lidgeld/jaar*
Studenten/personeel Thomas More (enkel van de opleiding Toegepaste Psychologie, Logopedie en Audiologie) 10 handleidingen 1 dag
(max 1 week)
gratis
5 testkoffers 1 dag
Studenten/personeel Associatie KU Leuven (enkel van de opleiding Psychologie, (Ortho)pedagogie of Logopedie) 5 handleidingen 1 dag
(max 1 week)
gratis
2 testkoffers 1 dag
Alumni Thomas More (enkel voor alumni Toegepaste Psychologie, Logopedie en Audiologie aan Thomas More Campus Sanderus) 5 handleidingen 1 dag
(max 1 week)
5€/jaar
gratis: lid van Beroepsvereniging Bachelor Toegepaste Psychologie
2 testkoffers 1 dag
enkel inkijken gratis
Alumni KU Leuven (enkel voor alumni Psychologie of (Ortho)pedagogie van KU Leuven) 5 handleidingen 1 dag
(max 1 week)
€10/jaar
€5/jaar: lid van alumnivereniging
2 testkoffers 1 dag
enkel inkijken gratis
Externen enkel inkijken gratis

* Door het betalen van lidgeld kan je ook steeds boeken ontlenen in het leercentrum.

Reservering

Alumni van Thomas More en studenten/personeel en alumni van KU Leuven, dienen het materiaal steeds vooraf via mail aan te vragen (testotheek@thomasmore.be). Bij deze reservering dient steeds de naam en de correcte testnummer te worden doorgegeven. De testnummer kan opgezocht worden door te zoeken in de LIMO-catalogus.

Studenten en personeel kunnen tijdens de openingsuren reserveren aan de balie van het leercentrum.

Gebruik van het materiaal

Het testmateriaal mag gedurende één dag ontleend worden. Indien noodzakelijk kan hierop een uitzondering worden gevraagd. Aangezien het de bedoeling is dat het psychodiagnostisch testmateriaal ontleend wordt ter kennismaking kan, conform de afspraken met uitgevers, éénzelfde test maximum drie keer ontleend worden door alumni van Thomas More Antwerpen en KU Leuven en door personeel/studenten van KU Leuven.

Van zodra je als lener in het bezit bent van het testmateriaal, ben je hier verantwoordelijk voor. Bij het ontlenen kijk je dus zelf na of alles aanwezig is. Het materiaal dient op tijd, compleet en in goede staat ingeleverd te worden. Bij verlies zal een boete aangerekend worden.

Testmateriaal mag niet aan derden doorgegeven worden of gekopieerd worden en dient door de ontlener persoonlijk te worden opgehaald en teruggebracht. Dit kan uitsluitend tijdens de openingsuren van het leercentrum. Tijdens vakantieperiodes is het niet mogelijk om testmateriaal te ontlenen.

Verlenging

Verlenging van de leentermijn is mogelijk voor zover geen andere gebruiker het psychodiagnostisch testmateriaal heeft aangevraagd. Dit dient te gebeuren vóór het verstrijken van de inleveringsdatum via testotheek@thomasmore.be. Bij het laattijdig binnenbrengen wordt er een boete van €2.5/dag per test aangerekend.

Onlinecatalogus

Het psychodiagnostisch testmateriaal is opgenomen in de onlinecatalogus van Thomas More en KULeuven. Om uw zoekactie te beperken tot psychodiagnostisch testmateriaal uit onze testotheekcollectie in het leercentrum van Antwerpen Sanderus, kunt u onderstaande adviezen opvolgen:

  • Klik bovenaan op de tab ‘Fysieke exemplaren in Thomas More’ (Als u deze optie niet selecteert, zoekt u immers in alle bronnen van alle instellingen van de Associatie KULeuven).
  • Als u de tab ‘Fysieke exemplaren in Thomas More’ hebt gekozen, kan u ook het leercentrum selecteren nl: ‘Campus Antwerpen’ i.p.v. ‘Alle fysieke exemplaren’.
  • Wij raden aan om te zoeken op naam van het psychodiagnostische testinstrument en hier de zoekterm ‘testotheek‘ aan toe te voegen. Op deze manier krijgt u enkel de items die zijn opgenomen in onze testotheekcollectie. Er werden telkens trefwoorden toegevoegd aan het psychodiagnostische testmateriaal, maar deze zijn niet exhaustief. Hierdoor levert het zoeken op onderwerp of trefwoord vaak niet het gewenste resultaat op.

Meer informatie over het opzoeken in de onlinecatalogus is te vinden in de handleiding van het leercentrum.

Recente testotheekaankopen

Onderstaand is een (alfabetisch) overzicht te vinden van de psychodiagnostische testinstrumenten die recent werden opgenomen in de testotheekcatalogus. Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van de testuitgeverijen (zie link per testinstrument).

ASV – Autisme spectrum vragenlijst

BRIEF-P – Vragenlijst executieve functies bij peuters

BYI-2-NL: Beck Youth Inventories – 2nd Edition – Nederlandstalige bewerking

CCD – Cross-culturele Dementiescreening

D2 – Aandachts- en concentratietest (handleiding versie 2014 met Vlaamse normen)

DASS – Depression Anxiety Stress Scales

DESSA – Vragenlijst over sociaal-emotionele competenties

FEEL-KJ – Vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren

GVL – Gezinsvragenlijst

LLT – Location Learning Test

MMSE-2 – Mini-mental state examination (tweede editie)

NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 persoonlijkheidsvragenlijsten

NPV-J-2 – Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2

RTNA – Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing

SCID-5:  Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 syndroomstoornissen

SCIL – Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking

SON-R 2-8: Snijders-Oomen Niet-Verbale Intelligentietest 2-8

SP-NL – Sensory Profile-NL herziene

Leiter – 3 – Nonverbal intelligence and cognitive abilities test

Todio-L – Toets Diagnostisch onderzoek – Lezen

TSCYC – Vragenlijst over traumasymptomen bij jonge kinderen

VAT – Visuele Associatietest

VISK – Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (herziene handleiding)

WISC-V-NL: Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition –Nederlandstalige bewerking

WMS-IV-NL – Wechsler Memory Scale IV-NL