Karolien Adriaens

Expertise

Karolien Adriaens is Bachelor in de Toegepaste Psychologie (Thomas More, 2011), Master in de Klinische Psychologie (KU Leuven, 2014) en Doctor in de Psychologie (KU Leuven, 2020). In 2015 en 2016 was ze werkzaam als begeleider in mobiele teams voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid. Daarnaast werkte ze ook als klinisch psycholoog in het project Tender Activeringszorg (samenwerking VDAB en psychiatrie) waar ze psychosociale begeleiding gaf aan mensen met een psychische/medische kwetsbaarheid in hun traject richting de arbeidsmarkt. Tussen 2016 en 2021 was Karolien werkzaam als doctorandus en postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. Haar onderzoek focuste zich op het onderzoeken van de effectiviteit van elektronische sigaretten (e-sigaretten) in het kader van rookstop. Via experimenteel en praktijkgericht onderzoek toonde Karolien aan dat e-sigaretten een effectief hulpmiddel zijn, en dat wanneer rokers stoppen met roken met behulp van een e-sigaret, zij het minstens even goed doen als rokers die gebruik maken van traditionele rookstophulpmiddelen (bv. Nicotinepleisters).

Sinds oktober 2021 is ze werkzaam als onderzoeker binnen de Expertisecel Toegepaste Forensische Psychologie aan de Thomas More hogeschool. Zij zal voornamelijk onderzoek verrichten naar omstandersgedrag bij grensoverschrijdend gedrag tegen kinderen in de sport. Karolien neemt de dagelijkse leiding van het Erasmus+ Project Safe Sport Allies op zich, dat door de expertisecel gecoördineerd wordt. In Safe Sport Allies werken onderzoekers, sportactoren en slachtofferorganisaties een interventie uit waarin trainers, clubbestuurders, ouders en sporters opgeleid worden om signalen van grensoverschrijdend gedrag te herkennen, correct in te schatten en adequaat op te reageren. Daarnaast werkt Karolien mee aan het EBHO-project (Effectief blended hoger onderwijs) binnen de Expertisecel ExCEL. Tenslotte superviseert Karolien studenten Toegepaste Psychologie bij hun bachelorproef alsook externe onderzoek stagiairs.

Education

Bachelorproefbegeleiding

Contact

Karolien.adriaens@thomasmore.be


Publications

Een greep uit …

Artikels in internationaal gereviewde wetenschappelijke tijdschriften

Adriaens, K., Belmans, E., Van Gucht, D., & Baeyens, F. (2021). Electronic cigarettes in standard smoking cessation treatment by tobacco counselors in Flanders: E-cigarette users show similar if not higher quit rates as those using commonly recommended smoking cessation aids. Harm Reduction Journal, 18(28). https://doi.org/10.1186/s12954-021-00475-7

Adriaens, K., Van Gucht, D., Van Lommel, S., & Baeyens, F. (2021). Vaping during the COVID-19 lockdown period in Belgium. BMC Public Health, 21(1613). https://doi.org/10.1186/s12889-021-11637-4

Adriaens, K., Van Gucht, D., & Baeyens, F. (2018). About one in five novice vapers buying their first e-cigarette in a vape shop are smoking abstinent after six months. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(9). doi:10.3390/ijerph15091886

Adriaens, K., Van Gucht, D., Declerk, P., & Baeyens, F. (2014). Effectiveness of the electronic cigarette: An eight-week Flemish study with six-month follow-up on smoking reduction, craving and experienced benefits and complaints. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11(11), 11220-11248. doi:10.3390/ijerph111111220

Doctoraatsthesis

Adriaens, K. (2020). Vape the smoke away: A case for e-cigarette based Tobacco Harm Reduction [Doctoral dissertation, KU Leuven]. Lirias. https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3145181&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1

Online pitch

Wetenschap uitgedokterd (Director). (2020). Helpt de elektronische sigaret je stoppen met roken? [Video]. https://www.wetenschapuitgedokterd.be/helpt-de-elektronische-sigaret-je-stoppen-met-roken