Marlies Tierens

Expertise

Marlies Tierens (PhD) is coördinator van het Psychodiagnostisch Centrum en docent psychodiagnostiek aan Thomas More, opleiding Toegepaste psychologie. Ze behaalde haar doctoraat over traumaverwerking bij jonge verkeersslachtoffers aan de Universiteit Gent, in samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiatrie UZGent. In haar huidig onderzoek werkt ze mee aan de ontwikkeling van de CoVaT-CHC, de eerste Nederlandstalige cognitieve vaardigheidstest voor kinderen en jongeren op basis van het CHC-model. Daarnaast geeft ze vormingen over het CHC model en hoe dit zich kan vertalen in adviezen voor de praktijk. Ze zetelt in de Sectie Psychodiagnostiek van de Belgische Federatie van Psychologen en het Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD).

 

Expertisedomeinen

  • Testconstructie & – adaptatie
  • Cognitieve vaardigheden (intelligentie) volgens het CHC-model
  • Vertaling adviezen CHC-model naar de klaspraktijk

 

Onderwijs

Psychodiagnostiek 1

Bachelorproefbegeleiding

Stagebegeleiding

Contact

marlies.tierens@thomasmore.be

ResearchGate


Publicaties

Tests

Magez, W., Tierens, M., Van Huynegem, J, Van Parijs, K., Decaluwé, V. & Bos, A. (2015). CoVaT-CHC Basisversie: Cognitieve vaardigheidstest volgens het CHC-model. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Artikels in tijdschriften

Tierens, M., Van Parijs, K., Bos, A. & Magez, W. (2016). Het CHC-model als basis voor testontwikkeling: De CoVaT-CHC Basisversie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 41 (3/4), 169-178.

Bos, A., Magez, W. & Tierens, M. (2016). Het ene IQ is het andere niet: Van een psychometrische grootheid (IQ) naar een cognitief vaardigheidsprofiel. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 11 (1), 16-31.

Tierens, M., & Van Huynegem J. (2015). Intelligentiemeting in nieuwe banen: CoVaT-CHC. De CoVaT-CHC basisversie is klaar! Caleidoscoop, 27(4), 26-31.

Everaert, J., Tierens, M., Uzieblo, K. , & Koster, E.H.W. (2013). The indirect effect of attention bias on memory via interpretation bias: Evidence for the combined cognitive bias hypothesis in subclinical depression. Cognition & Emotion, Doi:10.1080/02699931.2013.787972

Tierens, M., Bal, S., Crombez, G., Van de Voorde, P., Rosseel, Y., Antrop, I., & Deboutte, D. (2012). Traumatic impact of motor vehicle accidents in high school students. Journal of Pediatric Psychology, 37(1), 1-10. Doi: 10.1093/jpepsy/jsr058

Tierens, M., Bal, S. Crombez, G., Loeys, T., Antrop, I., & Deboutte D. (2012). Adolescents exposed to motor vehicle accidents: Posttraumatic reactions in witnesses. Journal of Traumatic Stress, 25, 280-287. Doi: 10.1002/jts.21692

PDC-publicaties

Debeer, E., Bernaerts, I., Decaluwé, V., Dejonghe, C., Niesen, W., Raets, H., Soetens, B., & Tierens, M. (2015). Het psychodiagnostisch procesmodel: Studentenversie. Psychodiagnostisch Centrum, Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen.

Onderzoeksrapporten (gepubliceerd op het CoVaT-CHC platform)

Magez, W., & Tierens, M. (2015). Introductie tot het project CoVaT-CHC Basisversie: chronologie. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw

Tierens, M., & Magez, W. (2016). CoVaT-CHC Basisversie: Onderzoeksrapport normering. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw

Magez, W., Van Parijs, K., & Tierens, M. (2016). Methodologie bij de gehanteerde normschalen. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw

Tierens, M., & Magez, W. (2016). CoVaT-CHC Basisversie: Onderzoeksrapport betrouwbaarheid en betrouwbaarheidsintervallen. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw

Doctoraatsthesis

Tierens, M. (2013). Posttraumatic stress in children and adolescents involved in road traffic accidents: Risk and protective variables. Universiteit Gent.