Marlies Tierens

Expertise

Marlies Tierens (PhD) is als onderzoeker verbonden aan het Psychodiagnostisch Centrum en docent psychodiagnostiek aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More. Ze zetelt in de Testcommissie van de Belgische Federatie van Psychologen en is voorzitter van het Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD).

Ze behaalde haar doctoraat over traumaverwerking bij jonge verkeersslachtoffers aan de Universiteit Gent, in samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiatrie UZGent. In haar huidig onderzoek werkt ze mee aan de ontwikkeling van de COVAT reeks, een reeks Nederlandstalige cognitieve vaardigheidstesten voor kinderen, jongeren en volwassenen op basis van het CHC-model (Basisversie, COVAT 9½-20 en COVAT-3).

Ze geeft vormingen over diagnostiek en hoe het CHC-model zich kan vertalen in adviezen voor de praktijk.

Ze werkt deeltijds als zelfstandig psycholoog waar ze zich vooral focust op psychodiagnostiek bij (vermoeden van) cognitieve begaafdheid. Ze behaalde het getuigschrift expert hoogbegaafdheid aan de Gifted Academy  (Hoogbloeier) en is aangesloten bij het partnernetwerk van Hoogbloeier.

 

Expertisedomeinen

  • Testconstructie & – adaptatie
  • Cognitieve vaardigheden (intelligentie) volgens het CHC-model
  • Vertaling adviezen CHC-model naar de klaspraktijk
  • Cognitieve (hoog)begaafdheid

 

Onderwijs

Psychodiagnostiek 1

Psychodiagnostiek en psychologische gespreksvoering bij kinderen en jongeren

Bachelorproefbegeleiding

Contact

marlies.tierens@thomasmore.be

LinkedIn

Praktijk


Publicaties

Artikels in tijdschriften

Van Tricht, L., Tierens, M., Broekhoven, B., & Hoogeveen, L. (2022). Creating equal opportunities at school: Empowering students from less-advantaged backgrounds through teaching academic language, the outcomes. ECHA News, 36 (1), 7-9.

Tierens, M. (2021). Evidence-based en handelingsgericht adviseren op basis van een intelligentiemeting: Het CHC-model als gids bij de afname en interpretatie van de WPPSI-IV-NL en WISC-V-NL. De Psycholoog.

Bos, A., Magez, W. & Tierens, M. (2016). Het ene IQ is het andere niet: Van een psychometrische grootheid (IQ) naar een cognitief vaardigheidsprofiel. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 11 (1), 16-31.

Everaert, J., Tierens, M., Uzieblo, K. , & Koster, E.H.W. (2013). The indirect effect of attention bias on memory via interpretation bias: Evidence for the combined cognitive bias hypothesis in subclinical depression. Cognition & Emotion, Doi:10.1080/02699931.2013.787972

Tierens, M., Bal, S., Crombez, G., Van de Voorde, P., Rosseel, Y., Antrop, I., & Deboutte, D. (2012). Traumatic impact of motor vehicle accidents in high school students. Journal of Pediatric Psychology, 37(1), 1-10. Doi: 10.1093/jpepsy/jsr058

Tierens, M., Bal, S. Crombez, G., Loeys, T., Antrop, I., & Deboutte D. (2012). Adolescents exposed to motor vehicle accidents: Posttraumatic reactions in witnesses. Journal of Traumatic Stress, 25, 280-287. Doi: 10.1002/jts.21692

Onderzoeksrapporten

Tierens, M. (2021). Research Report Erasmus+ project: Creating Equal Opportunities at School (CEOS). [lees]

PDC-publicaties

Debeer, E., Bernaerts, I., Decaluwé, V., Dejonghe, C., Niesen, W., Raets, H., Soetens, B., & Tierens, M. (2015). Het psychodiagnostisch procesmodel: Studentenversie. Psychodiagnostisch Centrum, Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen.

Doctoraatsthesis

Tierens, M. (2013). Posttraumatic stress in children and adolescents involved in road traffic accidents: Risk and protective variables. Universiteit Gent.

 

COVAT-reeks

Tests

Magez, W., Tierens, M., Van Huynegem, J, Van Parijs, K., Decaluwé, V. & Bos, A. (2015). CoVaT-CHC Basisversie: Cognitieve vaardigheidstest volgens het CHC-model. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

(Onderzoeks)rapporten

Tierens, M., Van Parijs, K., Decaluwé, V., & Magez, W. (2017). CoVaT-CHC Basisversie: Leeftijdsnormen bij de subtests. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.  [lees]

Decaluwé, V., Tierens, M., & Magez, W. (2017). CoVaT-CHC Basisversie: Test-hertestbetrouwbaarheid. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.  [lees]

Van Parijs, K., Magez, W., & Tierens, M.  (2017). CoVaT-CHC Basisversie: Technisch verslag. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.  [lees]

Magez, W., Tierens, M., & Van Parijs, K. (2016). CoVaT-CHC Basisversie: Methodologie van het gemiddelde BCV versus IQ & Profielanalyse. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.  [lees]

Tierens, M., & Magez, W. (2016). CoVaT-CHC Basisversie: Onderzoeksrapport normering. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.  [lees]

Magez, W., Van Parijs, K., & Tierens, M. (2016). Methodologie bij de gehanteerde normschalen. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.  [lees]

Tierens, M., Magez, W., & Van Parijs, K. (2016). CoVaT-CHC Basisversie: Normen jongens versus meisjes. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.  [lees]

Tierens, M., & Magez, W. (2016). CoVaT-CHC Basisversie: Onderzoeksrapport betrouwbaarheid en betrouwbaarheidsintervallen. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.  [lees]

Magez, W., & Tierens, M. (2016). CoVaT-CHC Basisversie: Moeilijkheidsgraden items, Subtests en BCV met duding voor de praktijk. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw. [lees]

Magez, W., & Tierens, M. (2015). Introductie tot het project CoVaT-CHC Basisversie: chronologie. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw. [lees]

Artikels in tijdschriften

Tierens, M., Van Parijs, K., Bos, A. & Magez, W. (2016). Het CHC-model als basis voor testontwikkeling: De CoVaT-CHC Basisversie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 41 (3/4), 169-178.

Tierens, M., & Van Huynegem J. (2015). Intelligentiemeting in nieuwe banen: CoVaT-CHC. De CoVaT-CHC basisversie is klaar! Caleidoscoop, 27(4), 26-31.

Hoofdstuk in boek

Van Parijs, K., Tierens, M. & Joris S. (2021) CoVaT-CHC Basisversie: meting van cognitieve vaardigheden bij kinderen. In W.C.M. Resing (Red.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp. 287-310). Pearson Benelux.