CoVaT- CHC Basisversie

De CoVaT-CHC Basisversie (Magez, Tierens, Van Huynegem, Van Parijs, Decaluwé & Bos, 2015) is een Cognitieve VaardigheidsTest gebaseerd op het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model) van intelligentie en is ontwikkeld voor de leeftijdsgroep 9;6 jaar t.e.m. 13;11 jaar. De test kreeg van de Belgische Testcommissie (BFP) het kwaliteitslabel A+ en vormt dan ook waardig alternatief of aanvulling voor andere beschikbare intelligentietests voor Vlaanderen. De CoVaT-CHC Basisversie wordt dan ook erkend door het RIZIV en het VAPH. Meer informatie

De test kwam er op vraag van de CLB’s. De ontwikkeling is het resultaat van een samenwerking tussen Walter Magez (CAPvzw), Josiane Van Huynegem (VCLB) en het Psychodiagnostisch Centrum van Thomas More Antwerpen (o.l.v. dr. Marlies Tierens & Katrijn Van Parijs). Het CoVaT-CHC-team wenst in het bijzonder Prof. Dr. K. Verschueren (KULeuven) en Dr. M. Schittekatte (UGent) te danken voor hun begeleiding bij de ontwikkeling van de CoVaT-CHC Basisversie. Daarnaast dankt het CoVaT-CHC-team ook alle meewerkende CLB’s, scholen en studenten van de opleidingen Toegepaste psychologie van Thomas More, Vives, Howest voor hun bijdrage bij de normering.

Bestellen

De CoVaT-CHC Basisversie kan besteld worden via deze link.**

Prijs: 495 euro (inclusief btw, exclusief verzendingskosten).

**Opgelet: een nieuwe publicatie is gepland voor 2022. Meer info vind je hier.

Technische handleiding en verantwoording

Via deze webpagina verspreidt het CoVaT-CHC team teksten en thematische onderzoeksrapporten (in rapportversie) die samen deze  ‘Technische handleiding en verantwoording’ vormen. Aangezien deze handleiding een medium is dat continu groeit, zullen nog verdere hoofdstukken volgen.

Essentials (Samenvatting)

Deze tekst is een samenvatting die de rapporten bundelt die elektronisch beschikbaar zijn op deze CoVaT-CHC Basisversie website en die samen een zich ontwikkelende ‘Technische handleiding en Verantwoording’ vormen van de CoVaT-CHC Basisversie. De rapporten worden hier gesynthetiseerd weergegeven en gesitueerd. Elk rapport kan hieronder telkens volledig geconsulteerd worden.

1. Ontwikkeling

Dit  logboek  beschrijft  de  chronologie  van  de  testconstructie  en  de  normering  doorheen  de
verschillende ontwikkelingsfasen tot de publicatie.

 1.  Chronologie (Magez & Tierens, 2015)

 

2. Psychometrische introductie

Het rapport geeft een eerste zicht op de psychometrische eigenschappen van de test.

 1. Psychometrische kenmerken (Magez, 2016)

 

3. Normering

Deze rapporten beschrijven het normeringsproces, de normgroepen en de gehanteerde methodologie van de verschillende beschikbare normen waaronder ook de Niet-talige normen en de leeftijdsnormen. De leeftijdsnormen (onder de vorm van afgeleide uitslagen) zijn, bij aankoop van de test, op vraag gratis verkrijgbaar.

 1. Onderzoeksrapport normering (Tierens & Magez, 2016)
 2. Methodologie bij de gehanteerde normscores (Magez, Van Parijs & Tierens, 2016)
 3. CoVaT – CHC Basisversie als cognitieve ontwikkelingsschaal (Magez, Bos & Tierens, 2016)
 4. Niet-talig onderzoek van cognitieve vaardigheden (Magez, Dejonghe & Van Parijs, 2016)
 5. Normen: jongens versus meisjes? (Tierens, Magez & K. Van Parijs, 2016)
 6. Leeftijdsnormen bij de CoVaT-CHC Basisversie Subtests (Tierens, Van Parijs, Decaluwé & Magez, 2017)

 

4. Validiteit

Deze rapporten beschrijven de onderzoeken die reeds uitgevoerd werden in kader van de validiteit van de CoVaT-CHC basisversie.

 1. Biografische validiteit (Magez, 2015)
 2. Constructvaliditeit (Tierens, 2017)
 3. Wederzijdse relaties schoolse criteria en testresultaten (Magez & Bos, 2016)
 4. Relatie met andere psychologische testen bij 1ste jaars SO (Magez & Bos, 2016)
 5. BCV – IQ/GCV en studieopties in het 2de jaar SO (Magez & Van Parijs, 2016)
 6. Ontwikkelingspsychologische validiteit. Een exploratie (Magez & Van Parijs, 2016)

 

5. Betrouwbaarheid

Deze rapporten geven een zicht op de uitgevoerde betrouwbaarheidsonderzoeken en het opstellen van de betrouwbaarheidsintervallen.

 1. Betrouwbaarheid en betrouwbaarheidsintervallen (Tierens &  Magez, 2016)
 2. Test-Hertestbetrouwbaarheid (Decaluwé,  Tierens, & Magez, 2017)

 

6. Itemconstructie

Deze rapporten richten zich zeer specifiek op de beschrijving, selectie en moeilijkheidsgraden van de items die in de definitieve CoVaT‐CHC Basisversie
zijn opgenomen.

 1. Itemconstructie & -analyse (Magez, 2015)
 2. Moeilijkheidsgraden & duiding (Magez & Tierens, 2016)

 

7. Doelgroepen: cultuur en taal

Deze documenten rapporteren over onderzoeken met de CoVaT-CHC Basisversie bij cultureel diverse doelgroepen. De Pre-instructiefase  gaat vooraf aan de standaardinstructiefase en is facultatief. Ze sluit aan bij het gebruik van de Nital‐Index/Stan (zie hoofdstuk 3.4 ‘Niet‐talig onderzoek van cognitieve vaardigheden). Deze instructies kunnen op vraag ‐ na registratie ‐ gratis bekomen worden.

 1. Pre-instructiefase CoVaT-CHC Basisversie (zie ook 3.4)
 2. Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) in het SO (Bos, Olieslagers & Magez, 2017)
 3. CoVaT-CHC Basisversie: toetsing bij allochtone en autochtone leerlingen in de bovenbouw van het LO (Magez, 2017)
 4. Gebruik van de CoVaT-CHC Basisversie bij joodse kinderen met Nederlands als tweede taal (Klein, Kubitsek & Magez, 2017)
 5. Culturele Equivalentie en Vertekening in de Cognitieve Vaardigheidstest volgens het CHC-model (CoVaT-CHC) (Van Agtmaal, 2015)

 

8. Doelgroepen: klinische doelgroepen en andere

Deze documenten rapporteren over intelligentiemeting met de CoVaT-CHC Basisversie bij verschillende (klinische) doelgroepen.

 1. Kinderen met leerstoornissen en licht mentale beperking (zie o.a. 3.3 – 4.3 – 4.6)
 2. Kinderen met dyspraxie (Bos & Magez, 2017)
 3. Kinderen met dyslexie (Debbaut & Magez, 2017)
 4. 60-plussers (Bernaerts & Magez, 2019)

 

9. Praktijktoepassingen en aansluitende varia

Het eerste rapport is essentieel voor de interpretatie van de testscores. Het beschrijft en onderbouwt hoe belangrijke aspecten van de resultatenanalyse en -interpretatie best kunnen worden aangepakt. Daarnaast is er tevens een voorbeeldverslag beschikbaar dat als sjabloon gebruikt kan worden. De digitale scoringstool is, bij aankoop van de test, op vraag gratis verkrijgbaar.

 1. Methodologie van het gemiddelde BCV versus IQ & Profielanalyse (Magez, Tierens & Van Parijs, 2016)
 2. Voorbeeldverslag (Van Parijs, Magez & Tierens, 2017)

 

Digitale scorings- en interpretatietool (ScoDi)

De ScoDi, de digitale scorings- en interpretatietool van de CoVaT-CHC Basisversie, kan gratis, op aanvraag, bezorgd worden aan iedereen die reeds een exemplaar van de CoVaT-CHC Basisversie aankocht. De eerste reacties uit het werkveld zijn alvast positief. Wat ooit startte als de bachelorproef van ICT-studenten Ruth Reynders en Wouter Baeyens, hebben beiden achteraf verder geoptimaliseerd en gefinaliseerd op vrijwillige basis. PDC en CAPvzw houden er dan ook aan om hen expliciet te bedanken voor hun inzet. Wens je graag zelf een exemplaar te ontvangen (op voorwaarde dat je in het bezit bent van een exemplaar van de CoVaT-CHC Basisversie), stuur dan een mailtje naar pdc@thomasmore.be.

 

(c) 2018, PDC Thomas More Antwerpen & CAPvzw