De CoVaT-CHC Uitbreidingsversie (Magez, Tierens, Van Parijs, Joris & Bos, in ontwikkeling) is een Cognitieve VaardigheidsTest gebaseerd op het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model) van intelligentie. De test is geschikt voor de leeftijdscategorie 14 tot 18 jaar en vormt hiermee de aanvulling op de Basisversie (9;6 tot 14 jaar), welke erkend wordt door het RIZIV en het VAPH. Uniek aan de test is de uitgebreide representatieve Vlaamse normering. Bovendien zullen de resultaten op een handelingsgerichte manier ingezet kunnen worden in de begeleiding van kinderen en jongeren.

De ontwikkeling van de test is het resultaat van een samenwerking tussen CAPvzw (o.l.v. Walter Magez & Annemie Bos) en het Psychodiagnostisch Centrum van Thomas More Antwerpen (o.l.v. dr. Marlies TierensKatrijn Van Parijs & Steven Joris). Het CoVaT-CHC-team wenst in het bijzonder Prof. Dr. K. Verschueren (KULeuven) en Dr. M. Schittekatte (UGent) te danken voor hun begeleiding bij de ontwikkeling van de CoVaT-CHC Uitbreidingsversie. Daarnaast dankt het CoVaT-CHC-team ook alle meewerkende CLB’s, scholen en leerlingen; en studenten van de opleidingen Toegepaste psychologie van Thomas More, Vives en Howest voor hun bijdrage aan de normering.

De publicatie van de test is voorzien in het najaar van 2019.