Techneut of technofoob?

Attitudes ten aanzien van technologiegebruik in kaart brengen bij cliënt en professional.

Er worden steeds meer apps, websites en andere technologische toepassingen ontwikkeld die gericht zijn op de geestelijke gezondheidszorg. Deze toepassingen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de cliënt zelfstandiger aan de slag kan en dat de tijd tussen twee behandelsessies meer zinvol ingevuld wordt. Meer inzicht krijgen in de waargenomen barrières en facilitators voor het gebruik van technologische toepassingen laat toe om toepassingen aan te passen aan de noden van alle betrokkenen en het gebruik van deze tools te versterken.

De Vlaamse UTAUT-vragenlijsten willen organisaties en GGZ-professionals de mogelijkheid geven om meer inzicht te krijgen in potentiële hinderpalen, zowel bij zichzelf als bij (potentiële) eindgebruikers, bij de implementatie van technologische toepassingen. Dit is essentiële informatie om de implementatie-procedure en communicatie rond technologische toepassingen in de GGZ vorm te geven en/of bij te sturen indien nodig.

De Expertisecel Psychologie, Technologie en Samenleving stelt deze vragenlijsten en hun handleidingen gratis ter beschikking in de marge van het Interreg eMEN-project.

  • De handleiding bevat toelichting over beide versies van de vragenlijst.
  • De vragenlijstdocumenten werden aanpasbaar ter beschikking gesteld, zodat deze afgestemd kunnen worden op de technologische toepassing(en) waarin de professional of organisatie geïnteresseerd is.
  • De scoringstemplates zijn excelbestanden waarbij het mogelijk is om de verschillende subschalen vlot te berekenen.

Documenten

Interessante berichten

Why do people binge-watch?

Studenten Applied Psychology & Technology schreven afgelopen semester (2022-2023) samen blogberichten. De 3 beste berichten, over virtual reality en pijnreductie, Sociale media…

Lees meer

FamilieLink – werken aan een hechte band met je kind

Het is de wens van iedere ouder om een warme en hechte band met zijn kind te hebben. Dat is…

Lees meer