SWVG – Technologische en digitale toepassingen in zorg & welzijn – een richtingwijzer

Vlaamse hulpverleners binnen welzijn en gezondheid grepen door de COVID-19 pandemie abrupt en vaak voor het eerst naar technologie. Die liet hen onder meer toe om continuïteit van zorg te garanderen. Vooral beeldbellen werd massaal ingezet. De verwachting leeft dat deze plotse digitalisering zowel voor hulpverleners als voor hun cliënten een keerpunt kan betekenen in de plaats die technologische toepassingen kunnen krijgen binnen de hulpverlening. Het is echter niet eenvoudig voor professionals om in te schatten welke toepassingen het meest geschikt zijn voor de specifieke setting waarin ze werken.

We willen een gedetailleerd overzicht bieden van de verschillende types van technologische toepassingen (beeldbellen, apps, immersieve technologie) die gericht, betekenisvol en onderbouwd geïntegreerd kunnen worden binnen het Vlaamse welzijns- en zorglandschap. We baseren ons hiervoor op nationaal en internationaal onderzoek en toetsen dit vervolgens ook kritisch af bij het werkveld. Het resultaat wordt en selectief, maar gedetailleerd overzicht van onderbouwde types van technologieën per setting, met name thuiszorg, ambulante zorg en residentiële zorg, met relevantie voor alle Vlaamse zorg- en welzijnssectoren.

Praktisch

Dit project (EF73) loopt van 1 december 2020 tot 31 mei 2021.
Het wordt uitgevoerd door de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving.
Opdrachtgever is het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Vragen & contact

Eva Van Assche, Nele De Witte, Steven Joris – betrokken onderzoekers
Tom Van Daele, promotor

Interessante berichten

VLAIO COOCK – AppStore

The aim of this project, funded by VLAIO with the aim of Collective Research & Development and Collective Knowledge Dissemination/transfer…

Lees meer

Learn2Act

Acceptance and Commitment Therapy is being offered in a blended manner by the Belgian organisation Learn2Act. The expertise unit is…

Lees meer