Psychodiagnostisch centrum

Focus en doelstellingen

Het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) is actief op vlak van toegepast wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening m.b.t. psychodiagnostiek. Testontwikkeling, adaptatie en psychometrische oppuntstelling staan hierbij centraal. De expertise van het PDC ligt enerzijds in de aanpassing en hernormering van diagnostische instrumenten aan een Vlaamse populatie. Anderzijds geeft het PDC wetenschappelijk en inhoudelijk advies over kwaliteitsvolle psychodiagnostiek (intelligentie, persoonlijkheid, arbeidsinteresses, …). Jaarlijks biedt het PDC een aanbod van vormingen om professionele hulpverleners op de hoogte te houden van recente psychodiagnostische ontwikkelingen. Ook op vraag zijn vormingen op maat mogelijk.

Contact: pdc@thomasmore.be

Medewerkers


Evenementen

De link tussen persoonlijkheid en psychopathologie bij kinderen en adolescenten | 24.10.2017

In deze workshop gaan we…

Lees meer

De CoVaT-CHC Basisversie in actie: van kennismaking tot toepassingsmogelijkheden | 24.11.2017

De CoVaT-CHC Basisversie is een…

Lees meer

FactChecker


Recente projecten

Arbeidsinteressetest (AIT)

De arbeidsinteressetest (AIT) is een veelgebruikte, maar wetenschappelijk weinig bestudeerde test die in kaart brengt welke de interesses zijn van personen die een job zoeken binnen het begeleid werken. Toegepaste Psychologie onderzoekt (a) of deze test een valide en betrouwbare meting vormt van arbeidsinteresse binnen deze doelgroep, (b) welke meerwaarde…

Lees meer

Wisselwerking onderwijs

De opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More, Campus Antwerpen, leidt studenten op tot psychologische consulenten die deskundig zijn in psychodiagnostiek en psychologische dienstverlening. Het professionele karakter van de opleiding komt tot uiting in het uitgewerkte praktijkgerichte luik in het opleidingsprogramma. In dit luik speelt het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) een cruciale rol.

Samenwerking met praktijk

Het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) heeft een sterke traditie opgebouwd in het ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek en het leveren van expertise aan de maatschappij. De opleiding en haar studenten richten zich op concrete noden en vragen uit het werkveld. Dit kan via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven, … .


Partners


Schrijf je in op de nieuwsbrief